Římskokatolická farnost Slaný

Veřejné bohoslužby jsou až do odvolání zrušeny!

Vzhledem k nejnovějším opatřením vlády ČR jsou ode dne 16. března 2020 zrušeny všechny veřejné bohoslužby a další duchovní programy, na kterých se shromažďuje větší počet osob (biblické hodiny, katecheze, výuka náboženství, křížové cesty…). ...


Meditační okénko


Koronavirus – odkazy

Mše svatá se vysílá od pondělí do pátku od 12:05, v sobotu od 18:00. Nedělní bohoslužba se vysílá od 10:30.

Mše svatá v klášteře začíná v 10:30.


Program na Velikonoce

Bohoslužby Slaný, klášter nejsvětější Trojice Zelený čtvrtek 9. 4., 19:00
Velký pátek 10. 4., 17:00
Velikonoční vigilie 11. 4., 20:00
Neděle Zmrtvýchvstání 12. 4., 10:30
Svaté příjmání, osobní modlitba, zpověď Slaný, klášter nejsvětější Trojice Zelený čtvrtek 9. 4., 16:00-17:20
Tuřany, kostel Panny Marie Velký pátek 10. 4., 15:30-16:30
Slaný, kostel svatého Gotharda Bílá sobota 11.4., 9:00-10:30
Slaný, klášter nejsvětější Trojice Neděle Zmrtvýchvstání 12. 4., 9:30-10:20

Bohoslužby ve farnosti

Všechny následující bohoslužby jsou do odvolání zrušeny.

Slaný, kostel svatého Gotharda neděle, 9:00
středa, 18:00
pátek, 18:00
sobota, 17:30

(v kapli na faře)

(v kapli na faře)
Slaný, klášter nejsvětější Trojice neděle, 10:30
pondělí, 17:30
úterý, 17:30
čtvrtek, 17:30
pátek, 17:30
Tuřany, kostel Panny Marie neděle, 11:00
Zvoleněves, kostel svatého Martina neděle, 18:00
Pozdeň, kostel stětí svatého Jana Křitele neděle, 15:00 1x za tři týdny
Dolín, kostel svatých Šimona a Judy 1. sobota v měsíci, 17:00

Další pravidelné akce ve farnosti

Všechny následující akce jsou do odvolání zrušeny.

Náboženství středa, 17:30 klášter
Příprava na křest středa, 18:15 klášter
Růženec neděle, 8:30 kostel sv. Gotharda
Adorace, prodloužená příležitost ke svátosti smíření 1. pátek v měsíci, 17:30 kostel sv. Gotharda
Biblická hodina 3. úterý v měsíci, 18:45 fara