Vítáme vás

Připravili jsme pro vás informace o pravidelných bohoslužbách, aktuality z farního společenství, kontakty i zajímavosti z historie farnosti. Farní kostel je zasvěcen svatému Gothardovi, benediktinskému mnichovi ze středověku. Měl dar obnovovat víru, výchovu i charitativní činnost, tam kde toho bylo zapotřebí. Kéž se nám na jeho přímluvu daří pokračovat v jeho stopách.

Potřebujeme křesťany, kteří se umí smát, ne proto že by brali věci na lehkou váhu, ale protože jsou naplněni radostí Boha, protože věří v lásku a žijí aby sloužili. – papež František

Pozvánka na farní duchovní obnovu

Číst více

Krátké info k farní dovolené

Cílová skupina: Farníci ze Slaného a z Kladna (případně osoby jimi doporučené) Návrh termínu: pondělí 6. 7. – neděle 12. 7. 2020 Místo: Areál kláštera bosých karmelitánů v Bocca di Magra (Itálie). Místo je možné si prohlédnou na webu http://www.monasterosantacroce.it/ (Jde o nádherné místo, přímo na břehu moře, v blízkosti měst Massa a Carrara na pomezí regionů Ligurie a Toskánsko). Možnost společného duchovního i rekreačního programu (návštěva památek, koupání, vysokohorská turistika…). Cena: Při plném obsazení domu cca 20 euro / osoba / noc. Nabízí se různé typy ubytování….

Číst více

Farní dovolená

Farní dovolená by se uskutečnila o prázdninách 2020 v duchovním centru v Bocca di Magra. Dovolená by byla společná i pro farnost Kladno. Náplní by byl přiměřený duchovní, kulturní i sportovní program. O. Jan by byl rád, když by zájemci vyjádřili alespoň předběžný zájem.

Číst více

Návštěva biskupského vikáře v Slaném

Návštěva biskupského vikáře a prezidenta arcidiecézní charity P. Jana Balíka proběhne 29. 9. O. Jan bude sloužit mši sv. v kostele sv. Gotharda v 9.00, v 11 hod pak požehná nově vybudované charitní centrum v domě s pečovatelskou službou Na Sadech. V charitním centru bude zároveň v tento čas den otevřených dveří.

Číst více

Přehled nových dlouhodobých aktivit ve farnosti

Náboženství pro děti bude probíhat vždy ve středu od 17.30 v klášteře (souběžně 3 skupinky – nejmladší děti, které budou přijímány, jsou předškolní (5 let a více). Příprava na křest (katecheze pro dospělé) probíhá vždy ve středu od 18.15 v klášteře. Je otevřená pro všechny zájemce, včetně těch, kteří už byli pokřtěni. Příprava na biřmování začne v případě zájmu. Čas domluvíme podle možností případných biřmovanců, které prosím, aby se přihlásili co nejdříve. Adorace a prodloužená příležitost ke svátosti smíření bude vždy na 1. pátek v…

Číst více

Upozornění

V pátek 23. 8. a 30. 8. nebude z důvodu duchovní obnovy a dovolené o. Jana pravidelná mše sv. V klášterním kostele je v těchto dnech mše sv. v 17.30.

Číst více

Co je to vlastně farnost? Přiznám se, že jsem tuto otázku občas kladl sám sobě. Od jisté doby jsem ale začal přemýšlet trochu jinak. Spíš než o tom, co farnost je, uvažuji o tom, jakou bych si farnost nepřál, a jakou farnost bych si naopak přál. Nepřeji si farnost, která by byla uzavřeným elitním klubem, do kterého je těžké se dostat. Nepřeji si farnost, která by pouze vzpomínala na „zlaté časy“, kdy téměř všichni chodili do kostela, a vymezovala se proti současné společnosti. A naopak, přeji si farnost, ve které se budou potkávat ti, kteří uvěřili v Krista, s těmi, kdo hledají pravdu, opravdový smysl lidského života, Boha. Pokud byste i Vy chtěli takou farnost spoluutvářet, bude to pro nás radost. Přijďte mezi nás nebo nás kontaktujte. Těším se na setkání s Vámi!“

P. Mgr. Jan Poříz OCD
duchovní správce
P. Mgr. Jan Poříz OCD<br>duchovní správce

Mgr. Ing. Václav Boháč

jáhen, administrátor in materialibus

P. Mgr. Jaroslav Suroviak OCD

rektor klášterního kostela