Římskokatolická farnost Slaný

Noc kostelů 2021

 • 28. 5. 2021 proběhne v kostelu sv. Gotharda tradiční Noc Kostelů.
 • 18:00-18:45 – Mše svatá
 • 19:00-21:30 – Možnost prohlídky kostela, navštívení zvonice, setkání s knězem nebo vyzkoušení hry na varhany.
 • Informace k opatřením v boji proti nemoci COVID-19

 • V době zvláštních opatření vlády ČR se všechny bohoslužby konají v obvyklých časech. Počet účastníků bohoslužeb není omezen, nadále je nutné používat respirátory.
 • Jsou obnoveny adorace a biblické hodiny.
 • Od 14. 4. je obnovena výuka náboženství.
 • Svatby a pohřby jsou povoleny s omezeným počtem hostů.
 • Nebojte se využívat možnost slavení svátosti smíření, duchovních rozhovorů a individuálních katechezí.
 • V případě jakýchkoliv pochybností se obracejte na duchovního správce, o. Jana (723 792 507).

  Pamatujme na sebe navzájem v modlitbách a vyprošujme potřebné milosti a útěchu pro ty, kteří jich nejvíce potřebují.

  Texty z „Meditačního okénka“ k dispozici zde.


  Bohoslužby ve farnosti

  Slaný, kostel svatého Gotharda neděle, 9:00
  středa, 18:00
  pátek, 18:00
  sobota, 17:30

  (v kapli na faře)

  (v kapli na faře)
  Slaný, klášter nejsvětější Trojice neděle, 10:30
  pondělí, 17:30
  úterý, 17:30
  čtvrtek, 17:30
  pátek, 17:30
  Tuřany, kostel Panny Marie neděle, 11:00
  Zvoleněves, kostel svatého Martina neděle, 18:00
  Pozdeň, kostel stětí svatého Jana Křitele neděle, 15:00 2. a 4. neděle v měsíci
  Dolín, kostel svatých Šimona a Judy sobota, 17:00 1. sobota v měsíci

  Další pravidelné akce ve farnosti

  Náboženství středa, 17:30 klášter
  Příprava na křest po osobní domluvě
  Růženec neděle, 8:30 kostel sv. Gotharda
  Adorace, prodloužená příležitost ke svátosti smíření 1. pátek v měsíci, 17:30 kostel sv. Gotharda
  Biblická hodina 3. úterý v měsíci, 18:45 fara