Ke dni 6. 5. 2019 byla v naší farnosti ustanovena pastorační rada. Jejími členy jsou:

  • P. Mgr. Jan Poříz OCD, administrátor
  • Mgr. Ing. Václav Boháč, jáhen
  • Jiří Baňka, zvolený člen
  • Mgr. Dominika Ranková, zvolený člen
  • MUDr. Tamara Sekerová, zvolený člen
  • Bc. Marie Harigelová, člen jmenovaný předsedou rady
  • Mgr. Josef Kučera, člen jmenovaný předsedou rady
  • Jiří Salát, člen jmenovaný předsedou rady
  • František Drozd, kandidát jáhenské služby, člen reprezentující společenství věřících při klášterním kostele
  • Ing. Mária Kazmuková, člen reprezentující farní charitu Slaný

Případné písemné náměty k projednání je možné zasílat předsedovi a sekretáři pastorační rady:

P. Jan Poříz OCD, předseda: jan.poriz@gmail.com
Jiří Baňka, sekretář: jiri.banka@email.cz