Vítáme vás

Připravili jsme pro vás informace o pravidelných bohoslužbách, aktuality z farního společenství, kontakty i zajímavosti z historie farnosti. Farní kostel je zasvěcen svatému Gothardovi, benediktinskému mnichovi ze středověku. Měl dar obnovovat víru, výchovu i charitativní činnost, tam kde toho bylo zapotřebí. Kéž se nám na jeho přímluvu daří pokračovat v jeho stopách.

Potřebujeme křesťany, kteří se umí smát, ne proto že by brali věci na lehkou váhu, ale protože jsou naplněni radostí Boha, protože věří v lásku a žijí aby sloužili. – papež František

Katecheze pro dospělé

Katecheze určené dospělým začínají po prázdninové pauze již tento čtvrtek, tj. 6. září.  Budeme se scházet vždy ve čtvrtek ve 20 hodin v klášteře. Zváni jsou všichni dospělí zájemci o přijetí svátostí křtu, biřmování a eucharistie a všichni, kdo se chtějí společně vzdělávat ve víře.

Číst více

Výuka náboženství pro děti

Výuka náboženství bude probíhat vždy ve středu od 17.30 v klášteře bosých karmelitánů (Hlaváčkovo nám. 221). Děti budou rozděleny do 3 skupinek podle věku a znalostí. Nejmenším se bude věnovat paní Adéla Trnobranská, starším br. Jan Andil, nejstarším P. Jan Poříz. Pokud je to možné, vyplňte, prosím, přihlášku, která je k dispozici ve farním i klášterním kostele. První setkání se uskuteční 19. září.

Číst více

Pouť k Panně Marii do Tuřan

Vydejte se s námi do Tuřan! Fyzicky zdatnější zveme na pěší pouť, ostatním nabízíme odvoz. Další podrobnosti najdete na plakátu uvnitř aktuality.

Číst více

Spouštíme nové webové stránky

Milí farníci a hosté našich stránek. Rádi bychom se s vámi touto cestou podělili o něco z toho, co se snažíme v naší farnosti utvářet a žít. Na stránkách naleznete údaje o bohoslužbách, kontakty na kněze, pozvánky na plánované akce. Jelikož stránky teprve spouštíme, jde zatím spíše o jakousi kostru. Věříme, že se nám časem podaří obohatit je o informace o minulosti i přítomnosti farnosti, fotografie a mnoho dalších zajímavých podnětů. Internet ovšem nikdy nenahradí osobní kontakt, a tak především přijměte pozvání mezi nás. Těšíme…

Číst více

Co je to vlastně farnost? Přiznám se, že jsem tuto otázku občas kladl sám sobě. Od jisté doby jsem ale začal přemýšlet trochu jinak. Spíš než o tom, co farnost je, uvažuji o tom, jakou bych si farnost nepřál, a jakou farnost bych si naopak přál. Nepřeji si farnost, která by byla uzavřeným elitním klubem, do kterého je těžké se dostat. Nepřeji si farnost, která by pouze vzpomínala na „zlaté časy“, kdy téměř všichni chodili do kostela, a vymezovala se proti současné společnosti. A naopak, přeji si farnost, ve které se budou potkávat ti, kteří uvěřili v Krista, s těmi, kdo hledají pravdu, opravdový smysl lidského života, Boha. Pokud byste i Vy chtěli takou farnost spoluutvářet, bude to pro nás radost. Přijďte mezi nás nebo nás kontaktujte. Těším se na setkání s Vámi!“

P. Mgr. Jan Poříz OCD
duchovní správce
P. Mgr. Jan Poříz OCD<br>duchovní správce

Mgr. Ing. Václav Boháč

jáhen, administrátor in materialibus

P. Mgr. Jaroslav Suroviak OCD

rektor klášterního kostela