Vítáme vás

Připravili jsme pro vás informace o pravidelných bohoslužbách, aktuality z farního společenství, kontakty i zajímavosti z historie farnosti. Farní kostel je zasvěcen svatému Gothardovi, benediktinskému mnichovi ze středověku. Měl dar obnovovat víru, výchovu i charitativní činnost, tam kde toho bylo zapotřebí. Kéž se nám na jeho přímluvu daří pokračovat v jeho stopách.

Potřebujeme křesťany, kteří se umí smát, ne proto že by brali věci na lehkou váhu, ale protože jsou naplněni radostí Boha, protože věří v lásku a žijí aby sloužili. – papež František

Poutní mše svatá v Libovici

Poutní mše svatá u kaple sv. Jana Nepomuckého v Libovici (viz. mapa) bude sloužena v neděli 12. 5. ve 14.30 hod. Tento den odpadá pravidelná bohoslužba v Tuřanech.

Číst více

Velikonoce 2019

Pár fotek z Vigilie na Bílou sobotu:

Číst více

Biřmování

5. května 2019, na slavnost sv. Gotharda, proběhne od 9.00 ve farním kostele sv. Gotharda biřmování. Po skončení bohoslužby bude následovat zahradní slavnost v klášteře. Tento den odpadá mše sv. v 11.00 v Tuřanech.

Číst více

O pohár otce Pavla (2. ročník)

Ve středu 1. května 2019 se uskuteční již 2. ročník fotbalového zápasu O pohár otce Pavla (Gotthard vs. klášter). Program:15:00 – začátek turnaje, zápas dětí (25 min) 15:30 – zápas žen a výběru B mužů (25 min) 16:00 – zápas A mužů (2×30 min) 17:00 – konec turnaje, přesun do kláštera 17:30 – opákání špekáčků na klášterní zahradě Všichni příznivci sportu jsou zváni.

Číst více

Nadcházející farní duchovní obnova

Všischni jste zváni na farní duchovní obnovu, která proběhne 16.3.2019 na faře. Tématem bude duchovní růst podle modelu Jana Křtitele. Obnovou bude provázet P. Jan Poříz OCD. Těšíme se na setkání. Další informace naleznete uvnitř této aktuality nebo při kostele.

Číst více

Pouť slánských farností a ZŠ Maltézských rytířů v Kladně

Pojďte s námi na pouť k sv. Václavovi do Ovčár.

Číst více

Co je to vlastně farnost? Přiznám se, že jsem tuto otázku občas kladl sám sobě. Od jisté doby jsem ale začal přemýšlet trochu jinak. Spíš než o tom, co farnost je, uvažuji o tom, jakou bych si farnost nepřál, a jakou farnost bych si naopak přál. Nepřeji si farnost, která by byla uzavřeným elitním klubem, do kterého je těžké se dostat. Nepřeji si farnost, která by pouze vzpomínala na „zlaté časy“, kdy téměř všichni chodili do kostela, a vymezovala se proti současné společnosti. A naopak, přeji si farnost, ve které se budou potkávat ti, kteří uvěřili v Krista, s těmi, kdo hledají pravdu, opravdový smysl lidského života, Boha. Pokud byste i Vy chtěli takou farnost spoluutvářet, bude to pro nás radost. Přijďte mezi nás nebo nás kontaktujte. Těším se na setkání s Vámi!“

P. Mgr. Jan Poříz OCD
duchovní správce
P. Mgr. Jan Poříz OCD<br>duchovní správce

Mgr. Ing. Václav Boháč

jáhen, administrátor in materialibus

P. Mgr. Jaroslav Suroviak OCD

rektor klášterního kostela