Vítáme vás

Připravili jsme pro vás informace o pravidelných bohoslužbách, aktuality z farního společenství, kontakty i zajímavosti z historie farnosti. Farní kostel je zasvěcen svatému Gothardovi, benediktinskému mnichovi ze středověku. Měl dar obnovovat víru, výchovu i charitativní činnost, tam kde toho bylo zapotřebí. Kéž se nám na jeho přímluvu daří pokračovat v jeho stopách.

Potřebujeme křesťany, kteří se umí smát, ne proto že by brali věci na lehkou váhu, ale protože jsou naplněni radostí Boha, protože věří v lásku a žijí aby sloužili. – papež František

Pouť k Panně Marii do Tuřan

Vydejte se s námi do Tuřan! Fyzicky zdatnější zveme na pěší pouť, ostatním nabízíme odvoz. Další podrobnosti najdete na plakátu uvnitř aktuality.

Číst více

Spouštíme nové webové stránky

Milí farníci a hosté našich stránek. Rádi bychom se s vámi touto cestou podělili o něco z toho, co se snažíme v naší farnosti utvářet a žít. Na stránkách naleznete údaje o bohoslužbách, kontakty na kněze, pozvánky na plánované akce. Jelikož stránky teprve spouštíme, jde zatím spíše o jakousi kostru. Věříme, že se nám časem podaří obohatit je o informace o minulosti i přítomnosti farnosti, fotografie a mnoho dalších zajímavých podnětů. Internet ovšem nikdy nenahradí osobní kontakt, a tak především přijměte pozvání mezi nás. Těšíme…

Číst více

Co je to vlastně farnost? Přiznám se, že jsem tuto otázku občas kladl sám sobě. Od jisté doby jsem ale začal přemýšlet trochu jinak. Spíš než o tom, co farnost je, uvažuji o tom, jakou bych si farnost nepřál, a jakou farnost bych si naopak přál. Nepřeji si farnost, která by byla uzavřeným elitním klubem, do kterého je těžké se dostat. Nepřeji si farnost, která by pouze vzpomínala na „zlaté časy“, kdy téměř všichni chodili do kostela, a vymezovala se proti současné společnosti. A naopak, přeji si farnost, ve které se budou potkávat ti, kteří uvěřili v Krista, s těmi, kdo hledají pravdu, opravdový smysl lidského života, Boha. Pokud byste i Vy chtěli takou farnost spoluutvářet, bude to pro nás radost. Přijďte mezi nás nebo nás kontaktujte. Těším se na setkání s Vámi!“

P. Mgr. Jan Poříz OCD
duchovní správce
P. Mgr. Jan Poříz OCD<br>duchovní správce

Mgr. Ing. Václav Boháč

jáhen, administrátor in materialibus

P. Mgr. Jaroslav Suroviak OCD

rektor klášterního kostela