Vítáme vás

Připravili jsme pro vás informace o pravidelných bohoslužbách, aktuality z farního společenství, kontakty i zajímavosti z historie farnosti. Farní kostel je zasvěcen svatému Gothardovi, benediktinskému mnichovi ze středověku. Měl dar obnovovat víru, výchovu i charitativní činnost, tam kde toho bylo zapotřebí. Kéž se nám na jeho přímluvu daří pokračovat v jeho stopách.

Potřebujeme křesťany, kteří se umí smát, ne proto že by brali věci na lehkou váhu, ale protože jsou naplněni radostí Boha, protože věří v lásku a žijí aby sloužili. – papež František

Farní pouť k Panně Marii do Tuřan

Tuto sobotu 25. května se uskuteční farní pouť do Tuřan. Program:9:15 – Sraz pěších a cyklo poutníků před kostelem sv. Gotharda ve Slaném11:00 – Mše sv. v kostele v Tuřanech (celebruje P. Jan Poříz) 11:45 – Katecheze pro dospělé (P. Martin Chleborád) 12:00 – Program (nejen) pro děti na fotbalovém hřišti v Tuřanech Po skončení piknik z přinesených zásob (lze pohostit i ostatní), fotbalový zápas, opékání špekáčků a mnoho dalšího. Pro zájemce bude zajištěna doprava zpět auty.

Číst více

Návštěva biskupa Herbsta v Slaném

Na svátek svatého Gotharda, v neděli 5. května 2019, nás navštivil biskup Karel Herbst, který zde sloužil mši s udílením biřmování pro 15 čekatelů ze slánské farnosti. Zároveň přijel otec Pavel Táborský, který před rokem odešel do důchodu. Po mši následoval společný oběd v klášteře.

Číst více

Poutní mše svatá v Libovici

Poutní mše svatá u kaple sv. Jana Nepomuckého v Libovici (viz. mapa) bude sloužena v neděli 12. 5. ve 14.30 hod. Tento den odpadá pravidelná bohoslužba v Tuřanech.

Číst více

Velikonoce 2019

Pár fotek z Vigilie na Bílou sobotu:

Číst více

Biřmování

5. května 2019, na slavnost sv. Gotharda, proběhne od 9.00 ve farním kostele sv. Gotharda biřmování. Po skončení bohoslužby bude následovat zahradní slavnost v klášteře. Tento den odpadá mše sv. v 11.00 v Tuřanech.

Číst více

O pohár otce Pavla (2. ročník)

Ve středu 1. května 2019 se uskuteční již 2. ročník fotbalového zápasu O pohár otce Pavla (Gotthard vs. klášter). Program:15:00 – začátek turnaje, zápas dětí (25 min) 15:30 – zápas žen a výběru B mužů (25 min) 16:00 – zápas A mužů (2×30 min) 17:00 – konec turnaje, přesun do kláštera 17:30 – opákání špekáčků na klášterní zahradě Všichni příznivci sportu jsou zváni.

Číst více

Co je to vlastně farnost? Přiznám se, že jsem tuto otázku občas kladl sám sobě. Od jisté doby jsem ale začal přemýšlet trochu jinak. Spíš než o tom, co farnost je, uvažuji o tom, jakou bych si farnost nepřál, a jakou farnost bych si naopak přál. Nepřeji si farnost, která by byla uzavřeným elitním klubem, do kterého je těžké se dostat. Nepřeji si farnost, která by pouze vzpomínala na „zlaté časy“, kdy téměř všichni chodili do kostela, a vymezovala se proti současné společnosti. A naopak, přeji si farnost, ve které se budou potkávat ti, kteří uvěřili v Krista, s těmi, kdo hledají pravdu, opravdový smysl lidského života, Boha. Pokud byste i Vy chtěli takou farnost spoluutvářet, bude to pro nás radost. Přijďte mezi nás nebo nás kontaktujte. Těším se na setkání s Vámi!“

P. Mgr. Jan Poříz OCD
duchovní správce
P. Mgr. Jan Poříz OCD<br>duchovní správce

Mgr. Ing. Václav Boháč

jáhen, administrátor in materialibus

P. Mgr. Jaroslav Suroviak OCD

rektor klášterního kostela