Rozvrh pravidelných mší svatých ve farnosti

Kostel sv. Gotharda
ve Slaném

Neděle 9:00
Středa * 18:00
Pátek 18:00
Sobota * 17:30
* zn. mše v kapli na faře

Kostel Nejsvětější Trojice
ve Slaném

Neděle 10:30
Pondělí 17:30
Úterý 17:30
Čtvrtek 17:30
Pátek 17:30

Kostel Panny Marie
v Tuřanech

Neděle 11:00

Kostel sv. Martina
ve Zvoleněvsi

Neděle 18:00

Kostel Stětí sv. Jana Křtitele
v Pozdni

1x za tři týdny 15:00

viz. týdenní liturgický rozvrh