• Náboženství pro děti bude probíhat vždy ve středu od 17.30 v klášteře (souběžně 3 skupinky – nejmladší děti, které budou přijímány, jsou předškolní (5 let a více).
  • Příprava na křest (katecheze pro dospělé) probíhá vždy ve středu od 18.15 v klášteře. Je otevřená pro všechny zájemce, včetně těch, kteří už byli pokřtěni.
  • Příprava na biřmování začne v případě zájmu. Čas domluvíme podle možností případných biřmovanců, které prosím, aby se přihlásili co nejdříve.
  • Adorace a prodloužená příležitost ke svátosti smíření bude vždy na 1. pátek v měsíci v kostele sv. Gotharda, po večerní mši sv., tj. od 18.45 do 19.30. Adorace bude vždy spojena s krátkou meditací, která nám pomůže k osobní modlitbě. Budou ji mít na starosti jáhen Václav Boháč a František Drozd, já, nebo někdo z kněží, budeme po celý čas k dispozici ke svátosti smíření. Poprvé se sejdeme 4. 10. (sv. Františka z Assisi).
  • Biblická hodina bude vždy 3. úterý v měsíci od 18.45 na faře při kostele sv. Gotharda. Poprvé se sejdeme v úterý 15. 10. (sv. Terezie). Tento rok budeme číst Janovo evangelium. Předpokládám, že asi 30 minut bude můj výklad, dalších max. 30 minut příležitost k osobnímu rozjímání, případně společné modlitbě inspirované textem. Je třeba vzít si Písmo sv.
  • Modlitba růžence bude vždy v neděli od 8.30 v kostele sv. Gotharda. Prosím ty, kteří budou modlitbu vést, aby dbali na zakončení modlitby nejpozději 5 min před začátkem mše sv.
  • Farní futsal bude probíhat v případě zájmu, na termínu se domluvíme.