Návštěva biskupského vikáře a prezidenta arcidiecézní charity P. Jana Balíka proběhne 29. 9. O. Jan bude sloužit mši sv. v kostele sv. Gotharda v 9.00, v 11 hod pak požehná nově vybudované charitní centrum v domě s pečovatelskou službou Na Sadech. V charitním centru bude zároveň v tento čas den otevřených dveří.