Na svátek svatého Gotharda, v neděli 5. května 2019, nás navštivil biskup Karel Herbst, který zde sloužil mši s udílením biřmování pro 15 čekatelů ze slánské farnosti. Zároveň přijel otec Pavel Táborský, který před rokem odešel do důchodu.

Po mši následoval společný oběd v klášteře.