5. května 2019, na slavnost sv. Gotharda, proběhne od 9.00 ve farním kostele sv. Gotharda biřmování. Po skončení bohoslužby bude následovat zahradní slavnost v klášteře.

Tento den odpadá mše sv. v 11.00 v Tuřanech.