Všischni jste zváni na farní duchovní obnovu, která proběhne 16.3.2019 na faře. Tématem bude duchovní růst podle modelu Jana Křtitele. Obnovou bude provázet P. Jan Poříz OCD. Těšíme se na setkání. Další informace naleznete uvnitř této aktuality nebo při kostele.

Farní duchovní obnova podle Jana Křtitele