Pojďte s námi na pouť k sv. Václavovi do Ovčár.

pouť slánských farností a ZŠ Maltézských rytířů v Kladně