Výuka náboženství bude probíhat vždy ve středu od 17.30 v klášteře bosých karmelitánů (Hlaváčkovo nám. 221). Děti budou rozděleny do 3 skupinek podle věku a znalostí. Nejmenším se bude věnovat paní Adéla Trnobranská, starším br. Jan Andil, nejstarším P. Jan Poříz. Pokud je to možné, vyplňte, prosím, přihlášku, která je k dispozici ve farním i klášterním kostele.

První setkání se uskuteční 19. září.