Katecheze určené dospělým začínají po prázdninové pauze již tento čtvrtek, tj. 6. září. 

Budeme se scházet vždy ve čtvrtek ve 20 hodin v klášteře.

Zváni jsou všichni dospělí zájemci o přijetí svátostí křtu, biřmování a eucharistie a všichni, kdo se chtějí společně vzdělávat ve víře.